Tjenester

TILSTANDSRAPPORTER 

En tilstandsrapport basert på NS 3600 og avhendingsloven 2022 danner grunnlaget for en trygg bolighandel for alle parter. Rapporten tar for seg boligens tilstand på ulike områder. Vi utfører boligsalgsrapport og tilstandsrapport av alle typer boliger. 

VERDITAKST OG LÅNETAKST

Ved en verditaksering fastsetter jeg markedsverdien av boligen på gjeldende tidspunkt. Her tas momenter som areal, beliggenhet og standard i betraktning. Lånetaksten ligger til grunn for langsiktig belåning. Vi utfører verdi- og lånetaksering av alle typer boliger.

ENERGIRÅDGIVNING

Daven Takst og Eiendom er registrert for energirådgivning hos Enova, og tilbyr grundig vurdering av boligens energitilstand med tiltak som fører til mer energieffektiv bolig. Enova støtter private husholdninger opptil kr. 7500,- gjennom Enovatilskudet ved bruk av energirådgiver.